Конференції

ДИСЛОКАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ТА МЕТОДИ ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КРИСТАЛІВ

В.Г. ТКАЧЕНКО

doi: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.439.298

Проаналізовано та узагальнено світові досягнення у галузі фізики міцності, фізичної металургії та матеріалознавства з основною метою вивчення потенціалу різних механізмів дислокаційного зміцнення рідкісних, кольорових, реактивних і надлегких металів (Be, Mg, Zr, Ti, Al, Mo, Cr), їх упорядкованих сплавів, нанофазних матеріалів з вмістом самозібраних кластерів та особливо важливих нанокомпозиційних матеріалів на основі металевих матриць. Книга охоплює всю тему — від тривимірних кристалів до напівфабрикатів, від наукових явищ до інженерних програм і від теоретичних міркувань до їх використання на практиці. Крім того, монографія має на меті забезпечити обмін та поширення основних ідей у цій галузі. Увагу акцентовано на оригінальних аналітичних і експериментальних дослідженнях, які постійно цікавлять науковців і інженерів-дослідників для активної роботи у відповідних галузях знань.

Книга призначена для вчених, інженерно-технічних працівників, що спеціалізуються у галузі фізики твердого тіла, фізичної металургії та обробки матеріалів, а також для навчання студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.

Повний текст монографії

ПРОЄКТ «УКРАЇНСЬКА НАУКОВА КНИГА» ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

DISLOCATION MECHANISMS AND STRENGTHENING METHODS IN METAL CRYSTALS

КИЇВ, АКАДЕМПЕРІОДИКА, 2021— 298 с. — ISBN 978-966-360-439-8