ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Згалат-Лозинського Остапа Броніславовича

8.9.2017 Захист дисертації Д 26.207.03

9 жовтня 2017 р. о 14:00 год в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3 відбудеться захист дисертації: «Cтруктуроутворення та формування властивостей зносостійких композиційних наноматеріалів на основі нітридних фаз із застосуванням технологій електроспікання» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук старшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, кандидата технічних наук Згалат-Лозинського Остапа Броніславовича.

 

Шифр та назва спеціальності – – 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.03 
Науковий консультант – Рагуля Андрій Володимирович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу фізико-хімії і технології наноструктурної кераміки та нанокомпозитів (Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України). 
Офіційний опонент – Лобода Петро Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, декан інженерно-фізичного факультету, професор кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України).
Офіційний опонент – Коваль Юрій Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу фазових перетворень (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України).
Офіційний опонент - Фесенко Ігор Павлович, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник відділу технологій високих тисків, функціональних керамічних композитів і дисперсних надтвердих матеріалів (Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України).