ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Присташа Миколи Сергійовича

23.8.2017 Захист дисертації Д 26.207.03

26 вересня 2017 р. о 14:00 год в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3 відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.207.03 з захисту дисертації: «Закономірності фазо- та структуроутворення матеріалів систем Fe–Ti–C та Fe–Ti–C–B в умовах іскро-плазмового спікання».

 

Шифр та назва спеціальності – – 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.03 
Науковий керівник – Сизоненко О. М., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового відділу імпульсної обробки дисперсних систем (Інститут імпульсних процесів та технологій НАН України). 
Офіційний опонент – Максименко А. Л., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України)
Офіційний опонент – Кулич В. Г., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник (Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України).