ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Тимошенка Ярослава Григоровича

15.2.2017 Захист дисертації Д 26.207.03

20 березня 2017 р., об 11:00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3 відбудеться захист дисертації: «Особливості взаємодії нанорозмірного карбіду кремнію з оксидом заліза при термічному синтезі високодисперсних модифікаторів для отримання композитів з керамічною та металевою матрицею» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Тимошенка Ярослава Григоровича.

 

Шифр та назва спеціальності – – 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.03 
Науковий керівник – Гадзира Микола Пилипович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії наноструктурованих матеріалів на основі тугоплавких сполук відділу неоксидних тугоплавких матеріалів та функціональної кераміки Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України. 
Офіційний опонент – Фесенко Ігор Павлович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу передових технологій високих тисків, дисперсних матеріалів і спікання кераміки Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України. 
Офіційний опонент – Степанчук Анатолій Миколайович, кандидат технічних наук, професор, професор кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії Інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України.