ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації доктора технічних наук Стороженко Марини Сергіївни

31.10.2019 Захист дисертації Д 26.207.03

В Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 , к. 208 2 грудня о 10-30 відбудеться захист дисертації Стороженко Марини Сергіївни: «Фізико-технологічні засади створення композиційних матеріалів системи «сплав на основі Ni(Fe) – МеВ2» для покриттів з високим рівнем зносостійкості»

 

Шифр та назва спеціальності: 05.02.01 – матеріалознавство

Шифр спеціалізованої ради: Д.26.207.03

Науковий консультант – Уманський Олександр Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу матеріалознавства та інженерії високостійких поверхневих шарів (Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича)

Офіційний опонент – Сухова Олена Вікторівна, доктор технічних наук, професор, профессор кафедри експериментальної фізики (Дніпровський національний університет ім. О. Гончара МОН України)

Офіційний опонент – Роїк Тетяна Анатоліївна, доктор технічних наук, профессор, в.о. завідувача кафедри технології поліграфічного виробництва Видавничо-поліграфічного інституту (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» МОН України)

Офіційний опонент – Савуляк Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри галузевого машинобудування (Вінницький національний технічний університет МОН України)

З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів здобувача можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства