ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Петраша Костянтина Миколайовича

10.1.2020 Захист дисертації Д 26.207.03

10 лютого 2020 р. о 10.30 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист дисертації: «Закономірності керованого реакційного спікання, процесів структуроутворення та формування властивостей жаростійких сплавів на основі нікелю» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Петраша Костянтина Миколайовича.

 

Шифр та найменування наукової спеціальності: 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали

Шифр вченої ради: Д 26.207.03

Науковий керівник – Солнцев Віктор Петрович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу реологічних та фізико-хімічних основ технології порошкових матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.

Офіційний опонент – Скачков Віктор Олексійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри металургії Інженерного інституту Запорізького національного університету МОН України.

Офіційний опонент – Мініцький Анатолій В’ячеславович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України.

З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів здобувача можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства.

 

ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ