ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 

Повідомлення про захист дисертації Марича Мирослава Васильовича

1.10.2020 Захист дисертації Д 26.207.03

06. 10. 2020 р. о 11-00 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM, планується захист дисертації: «Особливості структуроутворення та формування властивостей при виготовленні полікомпонентних еквіатомних сплавів на основі системи Ti-Cr-Fe-Ni» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Марича Мирослава Васильовича.

 

Шифр та найменування наукової спеціальності: 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали

Шифр вченої ради: Д 26.207.03

Науковий керівник – Баглюк Геннадій Анатолійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора інституту з наукової роботи, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, м. Київ.

Офіційний опонент – Санін Анатолій Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології виробництва літальних апаратів Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара МОН України, м. Дніпро.

Офіційний опонент – Мініцький Анатолій В’ячеславович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, м. Київ.

Матеріали для завантаження:

Усіх бажаючих взяти участь у дистанційному захисті просимо надіслати лист на адресу d26.207.03.ipms@ukr.net, в якому вказати е-mail, на який буде надіслано код конференції.

Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 24 березня 2020  р.