ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Загальні збори Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

30.12.2020 Новини ІПМ

Оголошення!

29 грудня 2020 року відбулись Загальні збори Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України з наступним порядком денним:

1. Про виконання установами Відділення проєктів цільової програми наукових досліджень НАН України «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» (2015-2019 рр.).

2. Розгляд та погодження результатів виборів директорів Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України та Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.

Доповідачі:

акад. НАН України Л.М .Лобанов,

акад. НАН України І.В. Крівцун,

акад. НАН України Ю.М.Солонін

З питання погодження результатів виборів директора Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М. Францевича НАН України було ухвалено рішення рекомендувати Президії НАН України призначити директором Інституту академіка НАН України Юрія Михайловича Солоніна (результати голосування: із 39 учасників зборів (20 – online) проголосували: за -34, проти – немає, утримались – 1).