ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Гречанюка Ігоря Миколайовича

19.3.2021 Захист дисертації Д 26.207.03

05. 04. 2021 р. о 11-00 год.  в режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться  захист дисертації Гречанюка Ігоря Миколайовича на тему «Науково-технологічні засади створення нових композиційних матеріалів на основі нікелю, кобальту, титану й міді та новітнього  електронно-променевого обладнання для їх отримання» 

 

Шифр та найменування наукової спеціальності: 05.02.01 – матеріалознавство

Шифр вченої ради: Д 26.207.03

Науковий консультант – Баглюк Геннадій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, заступник директора ІПМ НАНУ з наукової роботи, завідувач відділу зносостійких та корозійностійких порошкових конструкційних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.

Офіційний опонент – Лобода Петро Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, професор кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії Національного технічного університету  „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”  МОН України.

Офіційний опонент – Ладохин  Сергій Васильович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України. 

Офіційний опонент Савуляк Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри галузевого машинобудування Вінницького національного технічного університету МОН України.

Матеріали для завантаження:

Усіх бажаючих взяти участь у дистанційному захисті просимо надіслати лист на адресу d26.207.03.ipms@ukr.net, в якому вказати е-mail, на який буде надіслано код конференції.

Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 19 березня 2021 р.