ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Медюха Назарія Романовича

22.3.2021 Захист дисертації ДФ 26.207.01

Медюх Назарій Романович, молодший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України, тема дисертації: «Стабільність та властивості твердих розчинів на основі боридів і карбідів перехідних металів та карбіду кремнію: першопринципні дослідження»,

105  - Прикладна фізика та наноматеріали.

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.207.001 в  Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України (м. Київ, вул. Кржижановського 3, ( (044)  390-71-98).

Науковий керівник: Іващенко Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу  фізичного матеріалознавства тугоплавких сполук Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України.

 

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті  наукової установи: 22 березня 2021 р.

Захист дисертації планується: м. Київ, вул. Кржижановського 3, корп. Б, кімн. 208.

Матеріали для завантаження: