ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ульянчич Наталії Володимирівни

11.4.2021 Захист дисертації Д 26.207.03

11. 05. 2021 р. о 10–00 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться  захист дисертації: «Формування властивостей кальцій-фосфатної кераміки для регенеративної медицини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ульянчич Наталії Володимирівни.

Шифр та найменування наукової спеціальності: 05.02.01 – матеріалознавство

Шифр вченої ради: Д 26.207.03

 

Наукові керівники: Фірстов Сергій Олексійович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, завідувач відділу фізики міцності і пластичності матеріалів

†Уварова Ірина Володимирівна доктор технічних наук, професор, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Офіційний опонент – Савчук Петро Петрович, доктор технічних наук, професор кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного університету, м. Луцьк

Офіційний опонент – Саєнко Сергій Юрійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу газостатичних і плазмових технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, м. Харків

Матеріали для завантаження:

Усіх бажаючих взяти участь у дистанційному захисті просимо надіслати лист на адресу d26.207.03.ipms@ukr.net, в якому вказати е-mail, на який буде надіслано код конференції.

Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 11квітня 2021  р.