ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Іваницького Станіслава Георгійовича.

13.4.2021 Захист дисертації Д 26.207.03

12. 05. 2021 р. о 14-15 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться  захист дисертації: «Наукові засади та розрахункові методи отримання базальтових неперервних волокон з підвищеними  характеристиками міцності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Іваницького Станіслава Георгійовича.

Шифр та найменування наукової спеціальності: 05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали

Шифр вченої ради: Д 26.207.03

 

Науковий керівник – Штерн Михайло Борисович, член - кореспондент НАН України, доктор технічних наук, завідувач відділу реологічних та фізико-хімічних основ технології порошкових матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, м. Київ

Офіційний опонент –  Скачков Віктор Олексійович, доктор технічних наук, професор кафедри металургії Запорізького національного університету МОН України, м. Запоріжжя

Офіційний опонент – Мініцький Анатолій В’ячеславович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії Національного технічного університету України «КПІ» імені Ігоря Сікорського МОН України, м. Київ

Матеріали для завантаження:

Усіх бажаючих взяти участь у дистанційному захисті просимо надіслати лист на адресу d26.207.03.ipms@ukr.net, в якому вказати е-mail, на який буде надіслано код конференції.

Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 13.04.2021  р.