ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Макаренко Олени Сергіївни

18.8.2021 Захист дисертації Д 26.207.03

20. 09. 2021 р. о 10-00 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться  захист дисертації: «Особливості структурно-фазових перетворень та термостабільність високоентропійних сплавів системи CrFeCoNi і покриттів VNbTiHfZr» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Макаренко Олени Сергіївни.

Шифр та найменування наукової спеціальності: 05.02.01 – матеріалознавство

Шифр вченої ради: Д 26.207.03

 

Науковий керівник – Карпець Мирослав Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Офіційний опонент – Дурягіна Зоя Антонівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства та інженерії матеріалів Національного університету «Львівська політехніка»

Офіційний опонент – Рудь Олександр Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу фізики дисперсних систем Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України.

Матеріали для завантаження:

Усіх бажаючих взяти участь у дистанційному захисті просимо надіслати лист на адресу d26.207.03.ipms@ukr.net, в якому вказати е-mail, на який буде надіслано код конференції.

Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 18 серпня 2021 р.