ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Гребенок Тетяни Петрівни

27.8.2021 Захист дисертації Д 26.207.03

27. 09. 2021 р. о 14-00 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться  захист дисертації: "Формування структури та властивостей твердих сплавів на основі карбіду титану з добавками інших карбідів" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Гребенок Тетяни Петрівни.

Шифр та найменування наукової спеціальності: 05.16.06 – "Порошкова металургія і композиційні матеріали"

Шифр вченої ради: Д 26.207.03

 

Науковий керівник – Ковальченко Михайло Савич, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Офіційний опонент – Роїк Тетяна Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, в.о. зав. кафедри технології поліграфічного виробництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України, м. Київ

Офіційний опонент – Матвійчук Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, науковий співробітник, відділ спікання твердих сплавів та вольфрамовмісних композитів Інституту надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України, м. Київ

Матеріали для завантаження:

Усіх бажаючих взяти участь у дистанційному захисті просимо надіслати лист на адресу d26.207.03.ipms@ukr.net, в якому вказати е-mail, на який буде надіслано код конференції.

Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 27серпня_2021  р