ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Ольги Іванівни Гетьман

27.5.2016 Захист дисертації Д 26.207.03

29 червня 2016 р., о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Керування структурно-фазовими перетвореннями в імпрегнованих металопористих катодах та керамічних матеріалах під дією високих температур та НВЧ поля» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук провідного наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Ольги Іванівни Гетьман.

 

Шифр та назва спеціальності – 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.03.
Науковий консультант – Скороход Валерій Володимирович, академік Національної Академії наук України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу „Фізико-хімічні основи технології порошкових матеріалів” Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Лобода Петро Іванович, член-кореспондент Національної Академії наук України, доктор технічних наук, професор, декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України „КПІ”, МОН Україн.
Офіційний опонент – Семченко Галина Дмитриевна, доктор технических наук, професор, професор професоркафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей;,Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, МОН України.
Офіційний опонент – Нищенко Михайло Маркович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу електронної структури і електронних властивостей Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.