ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Хомінич Анастасії Іванівни

11.5.2018 Захист дисертації Д 26.207.03

11 червня 2018 р. о 14.00 год в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3 , к. 208 відбудеться захист дисертації на тему «Плазмохімічний синтез та будова шарів вуглецевих нанотрубок, призначених для створення композиційних покриттів» на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук Хомінич Анастасії Іванівни.

 

Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – Матеріалознавство
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.03 
Науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Панарін Валентин Євгенович, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. 
Офіційний опонент – доктор технічних наук, професор Сизоненко Ольга Миколаївна, Інститут імпульсних технологій НАН України. 
Офіційний опонент – доктор технічних наук, професор Хижняк Віктор Гаврилович, Національний технічний університет „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” МОН України.