ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Колесника Євгена Валерійовича

14.3.2018 Захист дисертації Д 26.207.03

16 квітня 2018 р. о 14:00 год в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 , к. 208 відбудеться захист дисертації: «Науково-технологічні засади інженерії поверхні при формуванні електрокристалізованих покриттів на основі сплавів заліза різних компонентних груп».

 

Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – Матеріалознавство 
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.03 
Науковий консультант – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Баглюк Геннадій Анатолійович, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, заступник директора з наукової роботи.
Офіційний опонент – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Верховлюк Анатолій Михайлович, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, заступник директора з наукової роботи.
Офіційний опонент – доктор технічних наук, професор Смирнов Ігор Володимирович, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", завідувач кафедри інженерії поверхні.
Офіційний опонент – доктор технічних наук, професор Букетов Андрій Вікторович, Херсонська державна морська академія, завідувач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та загальноінженерної підготовки.