ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Ковбасюкa Тарасa Михайловичa

26.2.2018 Захист дисертації Д 26.207.03

26 березня 2018 р. о 14:00 год в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3, к. 208 відбудеться захист дисертації: «Розробка склокерамічного матеріалу ізоляційних покриттів товстоплівкових нагрівних елементів високої ефективності» на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук Ковбасюкa Тарасa Михайловичa.

 

Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – Матеріалознавство 
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.03 
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, Дурягіна Зоя Антонівна, завідувач кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, м. Львів).
Офіційний опонент – доктор технічних наук, с.н.с. Долгов Микола Анатолійович, провідний науковий співробітник лабораторії зміцнення поверхні елементів конструкцій (Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України, м. Київ).
Офіційний опонент – доктор технічних наук, професор, Сухова Олена Вікторівна, професор кафедри експериментальної фізики та фізики металів (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України, м. Дніпро).