ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації ШИШКІНОЇ ЮЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ

14.2.2018 Захист дисертації Д 26.207.03

12 березня 2018 р. о час 10:30 год в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3 , к. 208 відбудеться захист дисертації на тему «Вдосконалення процесів отримання алюмоматричних композитів на основі системи Al-TiC методами термічного синтезу та гарячого штампування» на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук ШИШКІНОЇ ЮЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ. 

 

Шифр та назва спеціальності – 05.16.06 - порошкова металургія і композиційні матеріали
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.03 
Науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Баглюк Геннадій Анатолійович, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, заступник директора інституту з наукової роботи. 
Офіційний опонент – Лобода Петро Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, декан «Інженерно-фізичного факультету», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, м. Київ 
Офіційний опонент – Щерецький Олександр Анатолійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімії сплавів, Фізико-технічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ.