ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук СКАЧКОВА ВІКТОРА ОЛЕКСІЙОВИЧА

5.1.2018 Захист дисертації Д 26.207.03

5 лютого 2018 р. о 10.30 годині в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3, к.208 відбудеться захист дисертації: «НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ВУГЛЕЦЮ». 

 

Шифр та назва спеціальності – 05.16.06 - порошкова металургія і композиційні матеріали
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.03 
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор САНІН АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України, завідувач кафедрою технології виробництва.
Офіційний опонент – доктор технічних наук, професор БУКЕТОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ, Херсонська державна морська академія МОН України, завідувач кафедрою транспортних технологій
Офіційний опонент – доктор технічних наук, старший науковий співробітник ГУРІН В’ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ, Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», НАН України, керівник відділу вуглець-графітових матеріалів.