ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Розпочато набір статей для публікації у фаховому журналі категорії Б "Наука і техніка сьогодні"

26.10.2023 Публікації

Детальну інформацію про умові публікації статті можно дізнатись на сайті видавництва. Матеріали приймаються на електронну пошту до 23.11.2023.

e-mail:  naukovi.perspectuvu@ukr.net
Офіційний сайт: http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/authors
tel: +38 (063) 951 78 55

Тематичні рубрики з фізико-метаматичних наук:

  • експериментальні дослідження з ядерної фізики, космічних променів і елеметарних частинок;
  • теоретичні дослідження фізики високих енергій, фізики твердого тіла, фізики плазми та керованого ядерного синтезу, фізики пучків заряджених частинок, плазмової електроніки;
  • матеріалознавство;
  • фізика тонких плівок, фізика конденсованих середовищ;
  • функціональних матеріалів і покриттів, технічної теплофізики та промислової теплоенергетики;
  • медична фізика та фізичнітехнології в міждисциплінарному контексті;
  • математичний аналiз;
  • математична фізика;
  • математична теорія керування та механіки;
  • інші розділи математики, якi мiстять новi теоретичнi результати i мають прикладне значення.