ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про проведення позачергових зборів учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю «Металокерамічний інститут України»

3.11.2023 Різне

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України (далі - Інститут), код ЄДРПОУ 05416930, 03142, м. Київ, вул. Омеляна Пріцака (Кржижановського), буд. 3, повідомляє, що на виконання постанови Бюро Президії Національної академії наук України № 25 від 04.01.2023 року «Про вихід Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України з числа засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Металокерамічний інститут України» Вченою радою Інституту прийнято рішення (протокол засідання Вченої ради № 4 від 27.06.2023 р.):

 

1. Скликати позачергові  збори засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Металокерамічний інститут України» код ЄДРПОУ 20050431.
2. Повідомити засновника Іонес Консалтінг Лімітед адреса учасника (засновника): Британська територія в Індійському океані, 1, вул. ст. Джіорджес стріт Дуглас, острів Мен.
3. Позачергові загальні збори учасників (засновників) призначити на 04 грудня 2023 р., початок зборів о 15:00 годині за місцезнаходженням Інституту 03142, м. Київ, вул. Омеляна Пріцака (Кржижановського), буд. 3 з наступним порядком денним:
1) Організаційні питання.
2) Вихід з числа учасників (засновників) І Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України.

Реєстрацію учасників позачергових загальних зборів учасників (засновників) провести у день проведення зборів з 14:00 до 14:55 години до початку зборів за місцезнаходженням Інституту 03142, м. Київ, вул. Омеляна Пріцака (Кржижановського), буд. 3, літера "Б" (корпус - П) кімната № 208.
Інститут, що виступає з ініціативою про проведення позачергових зборів, бере на себе відповідальність за підготовку та проведення позачергових зборів, а також здійснення публікації в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових зборів.
Для участі у позачергових зборах необхідно мати при собі документи, які посвідчують особу представника та довіреність на право участі та голосування на позачергових зборах відповідно до вимог законодавства.

Телефон для довідок:  (044) 548-62-40.