ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Українця Максима Сергійовича

22.9.2017 Захист дисертації Д 26.207.03

23 жовтня 2017 р. о 14:00 годині в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3 відбудеться захист дисертації: «Особливості структуроутворення та експлуатаційні властивості композитів систем NiAl-MeB2 для високотемпературних зносостійких покриттів» 

 

Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 - Матеріалознавство.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.03 
Науковий керівник – Уманський Олександр Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу матеріалознавства та інженерії високостійких поверхневих шарів (Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України). 
Офіційний опонент – Роїк Тетяна Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри технології поліграфічного виробництва Видавничо-поліграфічного інституту (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» МОН України, м. Київ)
Офіційний опонент – Сухова Олена Вікторівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри експериментальної фізики та фізики металів (Дніпровський національний університет ім. О. Гончара МОН України, м. Дніпро).