30.01. Лабораторія тугоплавких сполук рідкісноземельних елементів


Основні напрямки наукової діяльності

 • Вивчення матеріалів на основі РЗМ.
 • Розробка технологічних процесів прецизійної металургії тугоплавких сполук і принципів створення композиційних керамічних матеріалів з участю сполучень РЗМ.

Тематика наукових розробок

 • дослідження та розробка процесів вирощування монокристалів тугоплавких сполук перехідних та рідкісноземельних металів (у першу чергу боридів) як у індивідуальному стані, так і їх твердих розчинів, у залежності від складу, швидкості росту, наявності легуючих домішок та ін.;
 • визначення залежності досконалості кристалічної гратки боридів різних структурних типів від параметрів процесу кристалізації;
 • встановлення ролі електронної будови боридоутворюючого металу, вільних коливань металічних атомів у борній підгратці, анізотропії хімічного зв"язку, відхилення складу від стехіометрії, дефектності, стану поверхні кристалу у формуванні фізичних властивостей матеріалів.
 • дослідження закономірностей формування структури та характеру міжфазової взаємодії у спрямовано закристалізованих евтектичних сплавах нового класу композиційних матеріалів на основі керамічних тугоплавких сполук перехідних та рідкісноземельних металів;
 • вивчення впливу параметрів кристалізації на взаємну кристалографічну орієнтацію складових, ступінь досконалості поверхні міжфазової взаємодії, фізичної та хімічної природи компонентів на структуру поверхні міжфазової взаємодії та фізико-механічні властивості матеріалів.

Обладнання

 • вакуумна піч
 • прес
 • устаткування для індукційної зонної плавки,зокрема, в умовах підвищеного тиску інертного газу
 • рентгенівський та електронний мікроскоп
 • механічні, абразивні, електрозварювальні інструменти

Співробітники

Філіпов В.Б.
к.ф.-м.н.
Шіцевалова Н.Ю.
ст.н.сп., к.ф.-м.н.