Конференції

36.01. Лабораторія композиційних матеріалів електротехнічного призначення


Основні напрямки наукової діяльності

  • Розробка фізико-хімічних основ отримання композиційних матеріалів електротехнічного призначення.

Тематика наукових розробок

Розробка фізико-хімічних принципів створення порошкових композиційних матеріалів електротехнічного призначення для роботи в екстремальних умовах:

  • дугогасіння в вакуумі, повітрі, елегазу та інших середовищах при комутації малого та великого струму в електричних мережах значної потужності;
  • високошвидкісного ковзного контакту в слабоструменевих електричних мережах;
  • контактного зварювання конструкційних матеріалів та сплавів.

Дослідження закономірностей формування структури та властивостей парофазних композиційних матеріалів;

Прикладні дослідження по оптимізації технології виготовлення контакт-деталей та електродів різного призначення з використанням технологій порошкової металургії та електронно-променевого випаровування і конденсації.

Найкращі результати

  • Розроблено технологію одержання заготовок з композитів Cr-Cu для дугогасильних електричних контактів важко навантажених комутаційних апаратів вакуумного типу (ДП "Генератор", м. Київ);
  • Розроблено технологію одержання контакт-деталей для електричних апаратів з композитів Ag-Ni з використанням виробничих відходів срібла (ДТО "Львівська залізниця", ДП "Аргентум", м. Львів).
  • Випробувано нові порошкові композиції на основі станумвмісних бронзи з домішкою СaF2 для високошвидкісних ковзних слабоструменевих контактів при термо- та тензометруванні лопаток авіатурбін (ЗМБК "Прогрес", АО "Моторсіч", м. Запоріжжя).
  • Запропоновано порошкові матеріали на базі Ag-C з великою масовою часткою вуглецю (до 60 % ) для контактів реле залізничного транспорту і в пристроях автоматичного блокування (ТУ і ТІ).
  • Розроблена технологія одержання складнолегованих порошків композиційного складу на основі системи Со-Сr-Аl-Y-Si з заданим фракційним складом (40-100 мкм), що ґрунтується на послідовному механічному подрібненні зливків, для виготовлення плазмового покриття газотурбінних лопаток (патент на винахід).

Співробітники

Хоменко О.В.
ст.н.сп., к.т.н.