40. Відділ міжнародних зв`язків та трансферу технологій