Лакиза Сергій Миколайович


Наукові інтереси

  • Взаємодія в багатокомпонентних системах оксидів, нітридів, карбідів, металів та неметалів.
  • Побудова та аналіз багатокомпонентних діаграм стану. Багатокомпонентні евтектики. Вирощування кристалів.
  • Методи диференційного термічного аналізу, рентгенівського фазового аналізу, вивчення мікроструктур, спрямована кристалізація, порошки, твердофазні та хімічні методи одержання матеріалів.
  • Спеціальність: 102-хімія
    Індекс Хірша Лакизи С.М. за останні 18 років (2000-2018рр) із застосуванням даних Google Scholar та програми Perish дорівнює 11.

Публікації