Онопрієнко Олексій Олексійович


Наукові інтереси

  • Дослідження механізмів формування структури і властивостей тонких плівок різних речовин, нанесених методами фізичного осадження з парової фази.

  • Основні наукові досягнення
    Відкрито явище двовимірної дифузійної коалесценції сегментів елементарних рівнів на поверхні іонного кристала при їх взаємодії з металевими частками. Виявлена анізотропія електричного опору в аморфних вуглецевих плівках, що отримуються магнетронним методом, встановлено зв´ язок цього явища з реальною мікроструктурою таких плівок. Запропоновано кластерну модель структури аморфних вуглецевих плівок. Виявлено явище коалесценції та встановлено механізми перенесення маси в ансамблі часток металу (мідь, срібло) на поверхні вуглецевої плівки.

Біографія

1970 – закінчив Харківський держуніверситет, фізичний факультет за фахом „фізіка”.
1980 – кандидат фізико-математичних наук за фахом 01.04.07 „фізика твердого тіла”.
1994 – старший науковий співробітник за фахом 01.04.07 „фізика твердого тіла”.
2016 – доктор фізико-математичних наук за фахом 01.04.07 „фізика твердого тіла”.
1972-1976 – молодший науковий співробітник кафедри фізики кристалів Харківського держуніверситету.
1976-1979 – аспірант кафедри фізики кристалів Харківського держуніверситету.
1979-1984 – молодший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства НАН України.
1984-2015 – старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства НАН України.
2016-по н.ч – провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства НАН України.

Публікації