Конференції

Даниленко Анатолій Іванович


Наукові інтереси

01.04.07 – фізика твердого тіла
Рентгеноструктурний та рентгенофазовий аналіз. Дослідження фазових перетворень у вуглеці, нітриді бору, карбіді кремнію та нітриді кремнію при високому тиску статичного та динамічного стиснення.

Публікації