Горна Ірина Дмитрівна


Наукові інтереси

01.04.07 – фізика твердого тіла

Публікації