Конференції

Григорьєв Олег Миколайович


Олег Миколайович Григор´єв - вчений в галузі фізики міцності і пластичності матеріалів, сучасних методів рентгенографічного дослідження матеріалів, лідер наукового напряму за технологією кераміки і композитів з керамічною матрицею. Доктор фізико-математичних наук(1992), член-кореспондент НАН України (2006). Працює в Інституті з 1971 року. Завідувач відділом №30. Автор понад 200 наукових робіт, серед яких 2 монографії і 16 патентів

Наукові інтереси

  • Фізика міцності надтвердих матеріалів, структурне конструювання композитів з керамічною матрицею, дослідження структури та властивостей ряду напівпровідників та керамічних матеріалів, металічних монокристалів.

Публікації