Конференції

Окунь Ігор Юрійович


Наукові інтереси

05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів

Публікації