Конференції

Зубець Юлія Юхимівна


Наукові інтереси

05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів

Публікації