Плескач Ігор Володимирович


Наукові інтереси

05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

Публікації