Конференції

Курочкін Володимир Данилович


Наукові інтереси

Математичне моделювання фізико-хімічних процесів в плазмі жевріючого розряду в Ar та іскрового розряду в повітрі при мас-спектрометричному та емісійному спектральному аналізі нових сплавів, інтерметалідів та керамічних матеріалів; пошаровий аналіз та математичне моделювання структури шаруватих конденсатів бінарних систем з обмеженою розчинністю у твердій фазі.

Публікації