Конференції

Бєлік Василь Денисович


Наукові інтереси

05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали

Публікації