Конференції

Мільман Юлій Вікторович


Юлій Вікторович Мільман - видатний вчений в галузі фізики міцності і фізичного матеріалознавства,
член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України,
премії Ради Міністрів СРСР, премій ім. Є.О. Патона та В.І. Трефілова НАН України,
нагороджений Почесною медаллю ім. Г.В. Курдюмова (Росія). Працює в ІПМ з 1973 року.
Завідувач відділом №23. Автор понад 600 наукових праць.

Наукові інтереси

 • Теоретичні розробки в рамках дислокаційної фізики міцності: теорія температурної залежності межі плинності, введення нової фундаментальної характеристики – характеристичної температури деформації, теорія тунелювання дислокацій в ковалентних кристалах, теоретичні основи пластичної деформації на мікро- та нанорівнях при індентуванні, теорія рухомості дислокацій при індентуванні, нова концепція пластичності, теоретична пластичність матеріалів та інш.
 • Розробка нових сплавів та підвищення механічних властивостей кристалічних сплавів на базі Al, Cr, Mo, W та сплавів з аморфною, квазікристалічною та наноструктурами.
 • Механізм деформації матеріалів в мікро- та нанооб‘ємах, твердість та нанотвердість. На базі відкритого нами раніше явища фазового перетворення напівпровідник – метал в ковалентних кристалах (Ge, Si та інш.) при їх індентуванні алмазним індентором в даний час розвинена методика в‘язкого точіння кремнію та германію. В 2014 р. дано фізичне обґрунтування цієї нової технології.

Google Scholar

Scopus

Наукові відзнаки

Лауреат премій:

 • Ради Міністрів СРСР в галузі науки і техніки (1981)
 • Державної премії України в галузі науки і техніки (1989)
 • Премії ім. Є.О.Патона НАН України (1989)
 • Премії ім. В.І.Трефілова НАН України (2004)
 • Премії ім. Г.В.Самсонова Міжнародного інституту спікання (м.Белград, 2002).
 • Нагороджений почесною медаллю ім. академіка Г.В. Курдюмова за видатний внесок у розвиток фізичного матеріалознавства(Росія, 2008)
 • Медаллю Національної академії наук України(2008)
 • Присвоєно почесне звання України - Заслужений діяч науки і техніки України(2012).

Біографія

Ю.В. Мільман народився 19 серпня 1930 р. Упродовж 1953–1961 рр. після закінчення Київського політехнічного інституту працював на суднобудівному заводі «Ленінська кузня», де організував і очолив лабораторію неруйнуючих методів контролю.
В 1961 р. він почав працювати в Інституті металофізики АН України, де пройшов шлях від старшого інженера до доктора фізико-математичних наук.
З 1973 р. наукова діяльність Юлія Вікторовича пов’язана з Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, у якому він очолює відділ фізики високоміцних і метастабільних сплавів.
Учений є визнаним фахівцем у галузі фізики міцності і пластичності тугоплавких металів, алмазу й ковалентних кристалів, аморфних металів, квазікристалів, керамік різного призначення та сплавів алюмінію. Його наукові праці присвячені ключовим проблемам фізики міцності і фізичного матеріалознавства. Ю.В. Мільман розробив теорію температурної залежності границі текучості тугоплавких металів, ковалентних кристалів і керамічних матеріалів, на основі якої створена методика термоактиваційного аналізу пластичної деформації. Юлій Вікторович обґрунтував нову фундаментальну характеристику кристалів — характеристичну температуру деформації, поблизу якої відбувається принципова зміна механізмів деформації й руйнування. Він розвинув фізичні уявлення про вплив структурних факторів на холодноламкість широкого класу матеріалів, а також створив модель тунелювання дислокацій у ковалентних кристалах. Ю.В. Мільман першим експериментально виявив і теоретично обґрунтував фазовий перехід «напівпровідник-метал» у кремнії за умов локального навантаження. У статтях і монографіях ученого досліджено фізичні основи міцності тугоплавких металів і спечених пористих матеріалів, фізичні уявлення про механізми пластичної деформації нанокристалічних матеріалів, аморфних металевих сплавів і квазікристалів. Під його керівництвом розроблено нові високоміцні алюмінієві литі та деформовані сплави. Широке наукове визнання і практичне значення одержала запропонована Юлієм Вікторовичем методика визначення комплексу механічних властивостей матеріалів, зокрема кераміки й покриттів, за умов локального навантаження жорстким індентором. Особливе значення має його унікальна методика визначення пластичності широкого класу матеріалів методом мікро- і наноіндентування. Ю.В. Мільман також розробив теорію, що дає змогу вивчати рухливість дислокацій у монокристалах методом індентування.
Результати багаторічних досліджень ученого опубліковано в більш ніж 600 наукових працях, у тому числі 5 монографіях. Він має 30 свідоцтв на винаходи. Серед учнів Юлія Вікторовича 21 кандидат і 2 доктори наук. Він неодноразово читав курси лекцій за кордоном, багато років є професором Київського відділення МФТІ.


ПУБЛІКАЦІЇ ЮЛІЯ ВІКТОРОВИЧА ЗА ТЕМАТИКОЮ ДОСЛІДЖЕНЬ

Публікації