Конференції

Великанова Тамара Яківна


Наукові інтереси

Проф. Веліканова керує дослідженнями різних систем сплавів, зокрема такі:

  • сплави систем, що базуються на Mo, W, та Cr з d-металами та вуглецем, та розробкою теоретичних засад для створення евтектичних високотемпературних сплавів метал-карбіду та твердих сплавів типу литого карбіду вольфраму, таких як: W–dM–C, Mo–dM–C, Sc–dM–C, Cr–dM–C, dM–Si-B, і т.д.;
  • вивчення кутів Титану для систем Ti-B-X та Ti-Al-B-X (де X це Si, Ge, Sn, V, або Nb);
  • дослідження d-метал-карбідних та титано-борідних евтектик. Титанові сплави, що містять борід, були досліджені в рамках партнерського проекту STCU P-060.

Наукові відзнаки

  • Премія ім. І.М. Францевича Національної Академії Наук України (1987);
  • Державна Премія України (1991).

Біографія

Проф. Тамара Веліканова — всесвітньо відомий спеціаліст з матеріалознавства. Вона працює в галузі дослідження сплавів і фазових діаграм складених та багатошарових (багатокомпонентних) систем. Її великий досвід у вивченні властивостей сплавів є базою для розроби нових матеріалів і технологічним обґрунтуванням для виробництва сплавів. Вона є автором 4 монографій і більш ніж 250 наукових публікацій, 1 патенту колишнього СРСР.

Публікації