Конференції

Боровик Валерій Григорович


Наукові інтереси

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Публікації