Конференції

Фоя Олександр Олександрович


Наукові інтереси

01.04.07 – фізика твердого тіла