Савяк Марія Прокопівна


Наукові інтереси

 • Наноструктурні матеріали та їх синтез.
 • Матеріали сорбенти водню.
 • Відновлення оксидів воднем та вуглецьвмісними сполуками.
 • Механосинтез.
 • Керамічні матеріали (карбіди, бориди, нітриди, силіциди, МАХ фази).
 • Структурний та фазовий аналіз.
 • Мікроструктура.
 • Спікання.
 •  
 •  
 • Патенти, авторські свідоцтва:
  1.Лучка М. В., Дерев’янко О. В., Савяк М. П.. Патент на корисну модель №70138. Спосіб композиційної металізації непровідних елементів абразивного інструменту .2012р
  2. Е.И.Мошковский, В.В.Скороход, И.В.Уварова, М.П.Савяк и др..А/с №1498041, 1987.Алмазная маса.
  3.В.В.Скороход, И.В.Уварова, М.П. Савяк, Л.Д.Кончаковская. А/с №1330858, 1985 Способ получения порошка Мо-W и карбида (Мо,W)С.
  4.В.В.Скороход,И.В.Уварова, А.И.КарасевА/с №1007318, 1983.Способ получения порошка карбида молибдена.

Біографія

Освіта:
1985 К.т.н.Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича, Національної Академії Наук України, Дисертація "Фізико-хімічні і технологічні основи карбідізації ультрадисперсних порошків молібдену і молібден-вольфрамових сплавів при відновленні оксидних систем" (диплом по спеціальності «Порошкова металургія і композиційні матеріали»). Керівники:академік НАН України В.В.Скороход і професор, д.т.н. І.В.Уварова.
1979 – Київський політехнічний інститут, диплом по спеціальності «фізико-хімічні дослідження металургійних процесів».

Зайнятість:
1979 – по т.ч. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича, Національної Академії Наук України, відділ високотемпературих матеріалів і функціональної.кераміки (1984-2001) та відділ фізичного матеріалознавства і високотемпературних сполук (2001-т.ч.). Посада: ст.н.с.

Короткострокові візити:
2000 DAAD Стипендія в інститут IFW Dresden.
2000-2003 Fellowships: IFW Dresden, Institute of Metallic Materials, Germany.

Участь у проектах:
CRDF: Nr8245(UKE2-5053-KV-05), UNTC: Nr3522, INTAS: Nr05-102-3536.

Публікації