Конференції

Копилова Катерина Ігорівна


Копилова К.І. працює в ІПМ НАНУ з 1993 р., у 1996 – 1999 рр. навчалась в аспірантурі ІПМ НАНУ, з 1999 р. – на посаді молодшого наукового співробітника. Науковий стаж 22 роки.
Область наукових інтересів - електронна структура твердого тіла на основі даних рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФС). Дослідження особливостей електронної будови нанорозмірних карбідних, нітридних, оксидних фаз, високопористих вуглецевих матеріалів.

Є співавтором 17 наукових публікацій, що вийшли в таких періодичних фахових виданнях як “J. Phys. Chem. Solids”, “Сhem. Met. Alloys”, “Доп. НАН України”, що свідчить про високий кваліфікаційний рівень Копилової К.І..

+38 (044) 205-79-36 (Молодший науковий співробітник, Відділ № 67 Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).
Kopylova.k@nas.gov.ua (Національна академія наук України).
Shurzag@ipms.kiev.ua (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).

 

 


 

 

Публікації


ELECTRONIC AND OPTICAL PROPERTIES OF QUATERNARY SULFIDE TL2HGSNS4, A PROMISING OPTOELECTRONIC SEMICONDUCTOR: A COMBINED EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDY A.A. Lavrentyev , B.V. Gabrelian , Tuan V. Vu,d , L.N. Ananchenko , G.L. Myronchuk , O.V. Parasyuk , V.A. Tkach , K.I. Kopylova , O.Y. Khyzhun, (2019), Optical Materials, V. 92, P. 294-302

РЕНТГЕНОВСКИЕ ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ КИСЛОРОДСТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ФАЗ ZR4FE2O И ZR4NI2O А.А. Лаврентьев, П.Н. Шкумат, Б.В. Габрельян, А.К. Синельниченко, И.Ю Завалий, О.Ю. Хижун, (2014), Доп. НАН України. –2014. –№ 4. –С. 76–81

ELECTRONIC PROPERTIES OF ZR4M2O (M = FE, CO, NI) INTERMETALLIC COMPOUNDS: FIRST-PRINCIPLES APW+LO CALCULATIONS AND X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY DATA A.A. Lavrentyev, B.V. Gabrelian, P.N. Shkumat, I.Y. Nikiforov, I.Y. Zavaliy, A.K. Sinelnichenko, O.Y. Khyzhun, (2013), Chem. Met. Alloys. –2013. –Vol. 6. –P. 150–157

РЕНТГЕНОВСКИЕ СПЕКТРЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОКСИДОВ ZRTIO4 И HFTIO4 А.А. Лаврентьев, П.Н. Шкумат, Б.В. Габрельян, И.Я. Никифоров, Т.Н. Бондаренко, О.Ю. Хижун, (2012), Доп. НАН України. –2012. – № 7. –С. 76–81

ELECTRONIC STRUCTURE OF ZRTIO4 AND HFTIO4: SELF-CONSISTENT CLUSTER CALCULATIONS AND X-RAY SPECTROSCOPY STUDIES A.A. Lavrentyev, B.V. Gabrelian, P.N. Shkumat, I.Ya. Nikiforov, T.N. Bondarenko, O.Yu. Khyzhun, M.V. Karpets, J.J. Rehr, (2011), J. Phys. Chem. Solids. – 2011. – Vol. 72. – P. 83–89

 

 


 

 

Наукові інтереси

  • Електронна структура твердого тіла на основі даних рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФС).
  • Дослідження особливостей електронної будови нанорозмірних карбідних, нітридних, оксидних фаз, високопористих вуглецевих матеріалів.