Конференції

Лужний Іван Васильович


Наукові інтереси

01.04.07 – фізика твердого тіла