Конференції

Матисіна Зінаїда Альфредівна


Другого вересня 2017 року минуло 90 років Зінаїді Альфредівні Матисіной - провідному науковому співробітникові ІПМ НАНУ, заслуженому професору ДНУ, доктору фізико-математичних наук.
+38 (044) 205-79-36 ( в.о. провідного наукового співробітника, Відділ № 67 Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).
Matysina@nas.gov.ua (Національна академія наук України).
Shurzag@ipms.kiev.ua (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).

Наукові інтереси

Наукова робота. У студентські роки займалася дослідженням спектрів сплавів на основі заліза, виконала три роботи по розробці в заводських умовах експрес-аналізів мартенівської сталі на кількісний вміст фосфору, кремнію та інших домішок в процесі плавки. Одна з цих робіт стала дипломною, за інші дві отримала грамоти.
У металургійному інституті на прохання здобувача досліджувала розсіювання світла колоїдними розчинами з метою визначення розмірів зважених часток. З результатами виступила на вченій раді під час захисту дисертації здобувачем (С. Чернявської). Один з опонентів запросив Матисіну З.А. до Києва вступати до аспірантури. Так вона стала аспіранткою у відділі теорії твердого тіла ІМФ у академіка А.А. Смирнова.
Розробляла квантово-механічну торію електроопору упорядковування сплавів перехідних металів з неперехідними металами з урахуванням зонного і багатоелектронного введенням матриці щільності наближень, що стало темою кандидатської дисертації.
Одночасно займалася розвитком на базі молекулярно-кінетичних уявлень теорії атомного впорядкування і розпаду бінарних і потрійних сплавів, їх фізичних властивостей, фазових перетворень в них з урахуванням і без урахування кореляції в заповненні атомами їх позицій.
В інституті ГВФ (цивільного повітряного флоту) працюючи доцентом, в співавторстві зі співробітниками кафедри фізики написала і опублікувала три книжки: два довідника по введеної в 1963 р. системи одиниць вимірювання СІ (система інтернаціональна) і навчальний посібник з проведення лабораторних робіт.
В ДГУ продовжила розвиток як квантово-механічної, так і статистико-термодинамічної теорій упорядковування сплавів різних кубічних і гексагональних структур. Була вивчена дифузія, розчинність, електроопір, вплив об"ємних ефектів, тиску, наявності вакансій на фізичні характеристики сплавів. Виконано також дослідження упорядковування сплавів різних структур методом псевдопотенціалу, який тільки почав розроблятися. Була вирішена задача про розсіювання різного типу хвиль (повільних нейтронів, рентгенівських променів, електронів провідності в металах) кристалічною решіткою твердих розчинів. Була виведена загальна формула інтенсивності розсіювання для багатокомпонентних сплавів з урахуванням далекого порядку і кореляції у всіх координаційних сферах. Результати всіх цих досліджень були оформлені в докторській дисертації.
Після захисту докторської дисертації виконувалися дослідження інших типів упорядкування в твердих тілах: магнітного, дипольного, зарядового, спінового, деформаційного.


 

Наукові відзнаки

У 2004 році відзначена Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.

У 2014 році відзначена Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнення в науково дослідницької діяльності та особистий творчий підхід до вирішення наукових питань в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.

У 2019 році відзначена Академіком Солонін Ю.М. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.
Всі науково-дослідні роботи проводилися відповідно до договорів про співпрацю спочатку з вченими теоретичного відділу ІМФ, потім відділу № 67 ІПМ НАНУ.


Біографія

Матисіна Зінаїда Альфредівна - народилася 2 вересня 1927 р. Навчалася в школі № 2, з поглибленим вивченням німецької мови, після розформування школи навчалася в школах № 100 і 80, отримавши освіту за 8 класів. Самостійно вивчивши всі предмети старших класів екстерном з відмінними оцінками склала іспити на атестат зрілості і була зарахована в 1946 р студенткою на фізико-математичний факультет Дніпропетровського держуніверситету, який в 1951 році з відзнакою закінчила за фахом «фізик, викладач фізики». Один рік пропрацювала старшим викладачем на кафедрі фізики Дніпропетровського металургійного інституту, де читала всі розділи загального курсу фізики (студенти бігали, підглядали і сміялися - «Дивіться, дівчисько читає лекції !?»). Завідувач кафедри Іван Васильович Радченко дякував за роботу і в знак вдячності подарував свою монографію «Молекулярна фізика», за яку він отримав вчений ступінь доктора педагогічних наук.

 З 1952 по 1955 р навчалась в аспірантурі в ІМФ НАНУ в теоретичному відділі під керівництвом академіка Адріана Анатолійовича Смирнова.

 У 1955 році захистила кандидатську дисертацію під назвою «До теорії електроопору сплавів». Оскільки в цей час від Президії АН було розпорядження про захист дисертацій строго в роки навчання, жартома на раді відзначили, що Матисіна Зінаїда Альфредівна не вклалася в строк: захист відбулася 25 жовтня 1955р., а термін навчання в аспірантурі закінчився 17 жовтня.

 Після закінчення аспірантури працювала молодшим науковим співробітником у А.А. Смирнова, а з 1961 р по 1964 р доцентом кафедри фізики інституту ЦПФ, і з 1964 р. по 2015 р. спочатку доцентом, потім завідувачкою кафедри загальної фізики, а після захисту докторської дисертації професором кафедри експериментальної фізики Дніпропетровського національного університету.

 В даний час працює провідним науковим співробітником у відділі «Водневого матеріалознавства і вуглецевих наноструктур» в ІПМ НАНУ.

 З 2004 року - по теперішній час член президії Асоціації Водневої Енергетики в Україні (AHEU).

Публікації

Їх понад 600, в тому числі 23 книги (монографії, підручники, навчальні посібники, довідкова література): 14 монографій, 2 підручники, 2 довідники, 5 навчальних посібників.

Статті опубліковані в багатьох міжнародних журналах, як наприклад, Phys. Stat. Solidi, J. Phys. Chem. Solidi, Int. J. Hydrogen Energy, Cabon, J. Alloys Comp., Int. Scientific J. Alternative Energy and Ecology.

В друкарню видавництва КІМ здана 24-а книга - монографія «Водень в кристалах».

Участь в нарадах, семінарах, асамблеях, сесіях, конференціях, симпозіумах, конгресах

в численних містах Радянського союзу, як Москва, Ленінград, Київ, Мінськ, Алма-Ата, Ашхабад, Баку, Душанбе, Рига, Тбілісі, Ташкент, Єреван, Іркутськ, Новгород, Ярославль, Куйбишев, Донецьк, Львів, Харків, Одеса, Дніпропетровськ та ін.

 Наукові роботи в співавторстві з ученими ІПМ доповідалися в 25 країнах світу, в тому числі в Америці, Англії, Франції, Німеччини, Італії, Канаді, Аргентині, Японії, Бельгії, Норвегії, Австрії, Китаї, Туреччині, Австралії, Польщі, Угорщини, Болгарії, Швейцарії, Чехії.

Громадська робота

Була лектором міськкому комсомолу спочатку в Дніпропетровську, потім в Києві. Лекції з демонстрацією діапозитивів читалися в цехах і гуртожитках фабрик, заводів і школах в містах Дніпропетровщини. Був великий попит на лекції і позитивні відгуки, так що в студентські роки лекції читалися щотижня і частіше, всього їх було прочитано більше 300. Теми лекцій. «Моральне обличчя радянської людини», «Еволюція Всесвіту (галактики, туманності, чорні діри, зірки, планети, комети, квазари, пульсари)», «Вулкани і землетруси», «Походження життя на Землі», «Пошук позаземних цивілізацій» та ін .

 Була лектором і головою секції товариства «Знання» на фізичному факультеті ДДУ. Це вже будучи викладачем.

 Обиралася комсоргом, парторгом, секретарем партійної організації в ДДУ і ІМФ.

Захоплення спортом по таким видам:

  • Народне веслування (зайняла 1-е місце в змаганнях аспірантів АН).
  • Настільний теніс (2-е місце в АН).
  • Кінний спорт (отримала звання «Ворошиловського наїзника»).
  • Біг на лижах (участь в масових кросах).
  • Катання на ковзанах.
  • Плавання.
  • Туризм. Побувала в горах Кавказу, відвідала Говерлу на Закарпатті, ісходила гори, печери, каньйони, багатокаскадні водоспади Криму, печери Чехословаччини з катанням на човнах по підземним водним лабіринтам, була на озері Байкал та ін.

Інші наукові праці:

1.PHASE TRANSFORMATIONS IN THE MIXED LITHIUM-MAGNESIUM IMIDE LI2MG(NH)2. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Zolotarenko Al.D., Zolotarenko An.D., Gabdulin M.T., Kopylova L.I., Shaposhnikova T.I. Russian Physics Journal, 2019, Vol. 61, № 12, P. 2244-2252.

2. ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СМЕШАННОМ ЛИТИЙ-МАГНИЕВОМ ИМИДЕ LI2MG(NH)2. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Золотаренко Ал.Д., Золотаренко Ан.Д., Габдулин М.Т., Копылова Л.И., Шапошникова Т.И. Известия высших учебных заведений. Физика. 2018, Т. 61, № 12, С. 90-96.

3.THE MIXED LITHIUM-MAGNESIUM IMIDE LI2MG(NH)2 A PROMISING AND RELIABLE HYDROGEN STORAGE MATERIAL. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Y., Schur D.V., Veziroglu T.N., Veziroglu A., Gabdullin M.T., Zolotarenko Al.D., Zolotarenko An.D. International Journal of Hydrogen Energy, 2018, Vol. 43, P. 16092-16106.

4. HYDROGEN SORPTION PROPERTIES OF POTASSIUM ALANATE. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Y., Schur D.V., Zolotarenko Al.D., Zolotarenko An.D., Gabdullin M.T. Russian Physics Journal, 2018, Т. 61, № 2, С. 253-263.

5.ВОДОРОДОСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА АЛАНАТОВ КАЛИЯ. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Золотаренко Ал.Д., Золотаренко Ан.Д., Габдулин М.Т. Известия высших учебных заведений. Физика. 2018, Т. 61, № 2, С. 44-53.

6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛНОЙ ВОДОРОДОЕМКОСТИ ФУЛЛЕРИТА C60. Щур Д.В., Загинайченко С.Ю., Савенко А.Ф., Боголепов В.А., Аникина Н.С., Золотаренко А.Д., Матысина З. А., Везироглу Т.Н., Скрябина Н.Е. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE), 2017, C. 47-62.

7. ВОДОРОД В КРИСТАЛЛАХ. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Визироглу А., Визироглу Т.Н., Габдуллин М.Т., Джавадов Н.Ф., Золотаренко Ан., Золотаренко Ал. Монография. Издательство «КИМ», Украина, Киев, 2017.- 1061 c.

8. БИЩЕЛОЧНЫЕ И КАЛИЕВЫЕ АЛАНАТЫ - ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАКОПИТЕЛИ ВОДОРОДА. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Золотаренко Ан.Д., Золотаренко Ал.Д., Габдуллин М.Т. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE), 2017, № 13-15, (225-227), C. 37-60. ALKALI AND POTASSIUM ALMATES ARE PERSPECTIVE HYDROGEN SUBSTITUTES. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Zolotarenko An.D., Zolotarenko Al.D., Gabdullin M.T. Hydrogen Economy, Scientific Technical Centre «TATA», 2017, № 13-15, (225-227), C. 37-60.

9.ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ЦИРКОНИЙ-ПАЛЛАДИЕВЫХ СПЛАВАХ. Загинайченко С.Ю., Матысина З.А., Щур Д.В., Полищук М.А., Габдуллин М.Т. Журнал «Металлы», 2016, № 6, С. 101-110.

10. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ФУЛЛЕРИТОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Загинайченко С.Ю., Матысина З.А., Щур Д.В., Джавадов Н.Ф. Монография, Издательство «КИМ», Украина, Киев, 2016, 482 с.

11. СТАТИСТИКО-ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ АЛАНАТОВ ЛИТИЯ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ВОДОРОДА. Загинайченко С.Ю., Матысина З.А., Щур Д.В., Помыткин А.П., Габдуллин М.Т., Зарицкий Д.А. Известия высших учебных заведений, Физика, 2016, Т. 59, №. 10, С. 23-36.

12. БЛИЖНИЙ ПОРЯДОК И КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Габдуллин М.Т., Щур Д.В., Зарицкий Д.А. Известия высших учебных заведений, Физика, 2016, Т. 59, №. 6, С. 30-38.

13. О ТОКСИЧНОСТИ ФУЛЛЕРЕНОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ. Загинайченко С.Ю., Чекман И.С., Щур Д.В., Помыткин А.П., Лавренко В.А., Золотаренко А.Д., Ярмолюк С.Н., Кублановский В.С., Косыгина И.М., Шевченко А.М., Зинченко В.Ф., Матысина З.А., Габдуллин М.Т., Джавадов Н.Ф., Везироглу Т.Н. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», Научно-технический центр «ТАТА», 2016, № 07-08, (195-196), C. 69-92. (About fullerenes and their derivatives toxicity // ISJAEE, Scientific Technical Centre «TATA», 2016, № 07-08, (195-196), P. 69-94).

14. ZIRCONIUM-NICKEL CRYSTALS - HYDROGEN ACCUMULATORS. DISSOLUTION AND PENETRATION OF HYDROGEN ATOMS IN ALLOYS. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Gabdullin M.T., Kamenetskaya E.A. Fizika Metalliv i Metallovedenie, 2016, Vol. 117, № 7, P. 694-705. РАСТВОРЕНИЕ И ПРОНИКНОВЕНИЕ АТОМОВ ВОДОРОДА В СПЛАВАХ. ЦИРКОНИЙ-НИКЕЛЕВЫЕ КРИСТАЛЛЫ -НАКОПИТЕЛИ ВОДОРОДА. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Габдуллин М.Т., Каменецкая Е.А. Физика Металлов и Металловедение, 2016, Т. 117, № 7, С. (673-683 стар.вар.) С. 694-705.

15. СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЖЕЛЕЗО-МАГНИЕВЫХ И НИКЕЛЬ-МАГНИЕВЫХ ГИДРИДОВ MG2FEH6, MG2NIH4. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Габдуллин М.Т. Известия высших учебных заведений, Физика, 2016, Т. 59, №. 2, С. 19-29.

16. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО УПОРЯДОЧЕНИЯ В ТРОЙНЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ ЗАМЕЩЕНИЯ. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Зарицкий Д.А. Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология, 2015, Т. 4, № 168, С. 58-85. STATISTICAL THEORY OF LONG- AND SHORT-RANGE ORDERING IN TERNARY SOLID SOLUTIONS OF SUBSTITUTION. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Zaritskiy D.A. Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология, 2015, Т. 4, № 168, С. 58-85.

17. THE STATISTICAL-THERMODYNAMIC THEORY OF P-C-T DEPENDENCES FOR ZIRCONIUM-NICKEL ALLOY TRIHYDRIDE ZRNIH3. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Zaritskii D.A., Polischuk M.A. Журнал «Металлофизика и новейшие технологии», (МФиНТ) 2015, Т. 37, №4. С. 455-473.

18. ФУЛЛЕРИДЫ ЩЁЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ И РЕДКО-ЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ: СТРУКТУРА И СВОЙСТВА. Щур Д.В., Загинайченко С.Ю., Матысина З.А., Боцьва Н.П., Елина Е.В., Ильченко Е.В. Журнал «Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии», 2015, Т. 13, № 3, С. 525-548.

19. THEORETICAL STUDY OF HYDROGEN-SORPTION PROPERTIES OF LITHIUM AND MAGNESIUM BOROCARBIDES. Zaginaichenko S.Yu., Zaritskii D.A., Schur D.V., Matysina Z.A., Veziroglu T. Nejat, Chymbai M.V., Kopylova L.I. International Journal of Hydrogen Energy, 2015, Vol. 40, P. 7644-7651.

20. HYDROGEN IN CALCIUM ALANATE CA(ALH4)2 AND IN HYDRIDES OF ALUMINUM AND CALCIUM. Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Matysina Z.A., Veziroglu A., Zaritskii D.A., Shaposhnikova T.I., Gabdullin M.T. International Journal of Hydrogen Energy, 2015, Vol. 40, P. 7617-7627.

21. INVESTIGATION OF PHASE COMPOSITION OF DEPOSITS. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Zolotarenko A.D., Magrez A., Baibarac M. Abstracts book of 11th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN14), Thessaloniki, Greece, July 8-11, 2014, - P. 241.

22. HYDROGEN IN CALCIUM ALANATE CA(ALH4)2 AND IN HYDRIDES OF ALUMINUM AND CALCIUM. Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Matysina Z.A., Veziroglu A., Zaritskii D.A. Book of Abstracts of 13th International Conference on Clean Energy (ICCE), Istambul, Turkey, June 8-12, 2014, P. 326.

23. THEORETICAL STUDY OF HYDROGEN–SORPTION PROPERTIES OF BORON CARBIDES OF ALKALI AND ALKALI-EARTH METALS. Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Matysina Z.A., Veziroglu T. Nejat, Zaritskii D.A. Book of Abstracts of 13th International Conference on Clean Energy (ICCE), Istambul, Turkey, June 8-12, 2014, P. 326.

24. ТЕРМИЧЕСКОЕ ПОЭТАПНОЕ ДЕГИДРИРОВАНИЕ АЛАНАТА КАЛЬЦИЯ CA(ALH4)2. ФАЗОВЫЙ СОСТАВ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ДЕГИДРИРОВАНИЯ. Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Матысина З.А., Зарицкий Д.А., Каменецкая Е.А. Журнал «Металлофизика и новейшие технологии», (МФиНТ) 2014, Т. 36, № 2. С. 147-174. THERMAL GRADUAL DEHYDROGENATION OF CALCIUM ALANATE Ca(AlH4)2. THE SYSTEM PHASE COMPOSITION DURING THE PROCESS OF DEHYDROGENATION. Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Matysina Z.A., Zaritsky D.A., Kamenetskaya E.A. Journal «Metallofizika i Noveishie Tekhnologii», 2014, Vol. 36, № 2. С. 147-174.

25. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ФАЗОВОГО РАСПАДА АМОРФНОГО ЦИРКОНИЙ-ПАЛЛАДИЕВОГО СПЛАВА, ИНИЦИИРОВАННОГО ВОДОРОДОМ, С ОБРАЗОВАНИЕМ ГИДРИДОВ МЕТАЛЛОВ. РАСТВОРИМОСТЬ ВОДОРОДА В ФАЗАХ. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В. Российская Академия Наук, Сер. Металлы, 2014, № 1, С. 83-91 STATISTICAL THEORY OF THE HYDROGEN-INDUCED PHASE DECOMPOSITION OF AN AMORPHOUS ZIRCONIUM-PALLADIUM ALLOY WITH THE FORMATION OF METAL HYDRIDES. HYDROGEN SOLUBILITY IN PHASES. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V. Russian Metallurgy (Metally), 2014, № 1, С. 71-79.

26. THE STATISTICAL THEORY OF MONOMOLECULAR FULLERENE FILM FORMATION ON THE CRYSTAL SURFACE. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Zolotarenko A.D. Journal “Computational Thermal Sciences”, 2013, Vol. 5, № 3, P. 189-194.

27. БОРОКАРБИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ И ЩЁЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ВОЗМОЖНЫЕ НАКОПИТЕЛИ ВОДОРОДА. РАСТВОРИМОСТЬ ВОДОРОДА. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Руденко Ю.М. Журнал «Металлофизика и новейшие технологии» , 2013, Т. 35, № 5, С. 683-695. BORON CARBIDES OF ALKALI AND ALKALI-EARTH METALS AS POSSIBLE HYDROGEN STORAGES. HYDROGEN SOLUBILITY. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Rudenko Yu.M. An International Research Journal: «Metallofizika i Noveishie Tekhnologii», 2013, Vol. 35, № 5, P. 683-695.

28. STUDY OF SPECIAL FEATURES OF BN-NANOSTRUCTURES FORMATION. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Magrez A., Baibarac M. Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, 2013, - P. 255.

29. BN-FORMATION OF NANOSTRUCTURES ON EVAPORATION OF BORON IN GASEOUS ATMOSPHERE. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Magrez A., Baibarac M. Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, 2013, - P. 255.

30. MECHANISM OF BN-NANOTUBES FORMATION ON APPLICATION OF THE PYROLYTIC METHOD. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Magrez A., Baibarac M. Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, 2013, - P. 254.

31. THE PRODUCTION OF BN-NANOSTRUCTURES BY ARC-DISCHARGE METHOD IN LIQUID PHASE (N2). Zolotarenko A.D., Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Magrez A., Baibarac M. Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, 2013, - P. 254.

32. EFFECT AND REACTIVITY OF MONOSUBSTITUTED BENZENES IN THE REACTIONS OF INTERMOLECULAR DONOR-ACCEPTOR INTERACTION WITH C60 FULLERENE. Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu., Anikina N.S., Matysina Z.A., Krivuschenko O.Ya., Skorokhod V.V. Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, 2013, - P. 227.

33. THE PHASE TRANSFORMATIONS SC-BCC-FCC IN FULLERITE. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Mil’to O.V. Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, 2013, - P. 226.

34. THE PROSPECTS FOR USE OF HYDROGEN ACCUMULATORS ON THE BASIS OF LANTHAN-MAGNESIUM-NICKEL STORE ALLOYS. Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V. , Savenko A.F., Bogolepov V.A., Matysina Z.A., Veziroglu A. NATO Science Series. (Published by Springer, Dordrecht, Netherlands, 2013). - P. 215-228.

35. HYDROGEN ACCUMULATORS FOR VARIOUS PURPOSES. Schur D.V., Savenko A.F., Bogolepov V.A., Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Magrez A., Baibarac M., Veziroglu T.N. NATO Science Series. (Published by Springer, Dordrecht, Netherlands, 2013). - P. 179-189.

36. HYDROGEN-SORPTION PROPERTIES OF MAGNESIUM AND ITS INTERMETALLICS WITH CA7GE-TYPE STRUCTURE. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V. The Physics of Metals and Metallography, 2013, Vol. 114, № 4, P. 308-321. ВОДОРОДОСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МАГНИЯ И ЕГО ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ СТРУКТУРЫ Ca7Ge. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В. Физика Металлов и Металловедение, 2013, Т. 114, № 4, С. 339-352.


Публікації