Конференції

Островерх Анна Сергіївна


Наукові інтереси

05.02.01 – матеріалознавство, 01.04.04 – фізична електроніка, 02.00.04 – фізична хімія
Технологія зеленого водню, воднева енергетика, декарбонізація, мас-спектрометрія, енергоефективність.

Публікації