Конференції

АНАЛIЗ ЯКОСТІ РОЗМЕЛУ ТА ЗМІШУВАННЯ ПОРОШКІВ МІДІ ТА ХРОМУ У МЛИНІ НОВОГО ТИПУ

 
Ю.І.Найда,
 
Р.В.Мінакова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1002

Анотація

Вивчено можливість використання млина нового типу, розробленого в Інституті проблем матеріалознавства НАН України, для виготовлення порошкових сумішей міді та хрому з метою подальшого їх використання у процесі одержання композитів Cr–Cu електротехнічного призначення. Млин забезпечує механічне подрібнення сипучих матеріалів за механізмами, подібними до діючих у вихрових або струменевих млинах, але з більшою ефективністю диспергування за рахунок ковзного контакту при взаємодії частинок з абразивними поверхнями робочої камери. Показано, що сумісний розмел порошків електролітичної міді й відновленого або алюмотермічного хрому протягом 10–30 хв в аргоні сприяє зміні форми частинок, полегшує їхнє змішування і забезпечує рівномірний розподіл компонентів суміші.


МІДЬ, РОЗМЕЛ, ФОРМА ЧАСТИНОК ПОРОШКУ, ХРОМ, ЯКІСТЬ ЗМІШУВАННЯ