Конференції

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ПІДКЛАДКИ НА ПРОЦЕС ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ, СТРУКТУРУ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ
III. ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПІДКЛАДКИ НА ПРОЦЕС ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ І ФАЗОВИЙ СКЛАД ПОКРИТТІВ

    
А.О.Рогозінська,
 
В.В.Пасічний
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1009

Анотація

Досліджено вплив попередньої обробки сталевої підкладки на динамічні властивості катодних струменів, що виникають в процесі електроіскрового легування за схемами Ст.3–Ст.3, Ст.3 (к)–ВК6 и Ст.3–ВК6. Енергію катодних струменів визначали непрямим шляхом, за ступенем зміцнення поверхневого шару електродів. Встановлено, що динамічні властивості катодних струменів визначаються розміром міжелектродного проміжку, структурними та теплофізичними властивостями матеріалу катоду.


ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, КАТОДНІ СТРУМЕНІ, СКЛАД ПОКРИТТЯ, ТЕМПЕРАТУРА ПІДКЛАДКИ