Конференції

ФРАКТОГРАФIЧНИЙ АНАЛIЗ НЕСПЕЧЕНИХ ПРЕСОВОК З МЕТАЛЕВИХ ПОРОШКIВ

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1019

Анотація

Досліджено механізми забезпечення міцності неспечених пресовок, одержаних та випробованих за різних температурних умов (різна гомологічна температура матеріалу частинок порошків Sn, Zn, Cu, Ni та Mo, спресованих та випробуваних за нормальних умов). Показано роль форми частинок порошку при одночасному вивченні форми частинок та фрактограм методом скануючої електронної мікроскопії. Встановлено, що лише в зразку з порошку Sn має місце часткове пластичне руйнування. При ущільненні пластичних порошків з частинками неправильної розгалуженої форми (Cu, Ni) превалює механізм підлаштування поверхонь частинок одна до одної, що обумовлює наявність усіх трьох компонент механічної взаємодії: переплетення, зачеплення та заклинення частинок. При ущільненні пластичних порошків з частинками сферичної форми превалює їх деформування. Залежність співвідношення міцності пресовок на розрив, визначеної непрямим методом (σв.н), до міцності на розрив матеріалу частинок від співвідношення тиску пресування до границі текучості матеріалу частинок має напівлогарифмічний характер. Залежність співвідношення σв.н до модуля нормальної пружності від гомологічної температури пресування та випробування розділяється на дві лінійні залежності для сферичних та несферичних частинок.


МЕТАЛЕВИЙ ПОРОШОК, МІЦНІСТЬ, ПРЕСОВКА, ФРАКТОГРАМА