ПОВЕРХНЯ ЛIКВIДУСУ ТА ДIАГРАМА ПЛАВКОСТI СИСТЕМИ Al–Ti–Pd В ОБЛАСТI Al–AlPd–TiPd–Ti

О.В.Заїкіна,
 
В.Г.Хоружа,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1065

Анотація

Методами мікроструктурного, локального рентгеноспектрального, рентгенофазового та диференційного термічного аналізів досліджено процеси кристалізації сплавів системи Al–Ti–Pd в області складів 0–50% (ат.) Pd (часткової системи Al–AlPd–TiPd–Ti). Вперше побудовано проекцію поверхні ліквідусу системи на концентраційний трикутник, діаграму плавкості та реакційну схему. Визначено існування 11 полів первинної кристалізації (потрійних сполук, фаз на основі бінарних сполук та компонентів Ti та Al). Визначено, що фаза τ3 утворюється конгруентно, а фаза τ1 - інконгруентно. В системі існує 11 чотирифазних нонваріантних рівноваг за участю рідини, дві з яких мають конгруентний характер, а дев’ять — інконгруентний. Найнижча температура чотирифазної нонваріантної рівноваги становить 630 °С, найвища — від 1425 до 1456 °С.


ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ, ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ, РЕАКЦІЙНА СХЕМА, СПОЛУКА, ЧАСТКОВА СИСТЕМА