Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ПОВЕРХНЯ ЛIКВIДУСУ ТА ДIАГРАМА ПЛАВКОСТI СИСТЕМИ Al–Ti–Pd В ОБЛАСТI Al–AlPd–TiPd–Ti

Заїкіна О.В., Хоружа В.Г., Корнієнко К.Є., Великанова Т.Я.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1065

Методами мікроструктурного, локального рентгеноспектрального, рентгенофазового та диференційного термічного аналізів досліджено процеси кристалізації сплавів системи Al–Ti–Pd в області складів 0–50% (ат.) Pd (часткової системи Al–AlPd–TiPd–Ti). Вперше побудовано проекцію поверхні ліквідусу системи на концентраційний трикутник, діаграму плавкості та реакційну схему. Визначено існування 11 полів первинної кристалізації (потрійних сполук, фаз на основі бінарних сполук та компонентів Ti та Al). Визначено, що фаза τ3 утворюється конгруентно, а фаза τ1 - інконгруентно. В системі існує 11 чотирифазних нонваріантних рівноваг за участю рідини, дві з яких мають конгруентний характер, а дев’ять — інконгруентний. Найнижча температура чотирифазної нонваріантної рівноваги становить 630 °С, найвища — від 1425 до 1456 °С.


ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ, ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ, РЕАКЦІЙНА СХЕМА, СПОЛУКА, ЧАСТКОВА СИСТЕМА

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012 , #07/08 , C.110-123


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн